Opdrachtgevers

In principe werk ik in verschillende rollen voor diverse opdrachtgevers in het hele land. Meestal zijn het (grotere) gemeenten, geregeld ook woningbouwcorporaties of provincies.

Nieuw is het afgelopen jaar het opdrachtgeverschap door een buurtvereniging (Zeeheldenbuurt Leiden). Dit past bij de kanteling naar een actievere rol van burgers en ondernemers, en het zelf verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van buurt of plek. Het is bijzonder te zien dat een buurtvereniging uitstekend in staat is met kwaliteit, snelheid en realiteitszin zowel een gebiedsvisieals een uitvoeringsprogramma te maken. Extra bijzonder is de instemming van andere partijen, zoals de gemeente en de woningbouwcorporatie. Wat mij betreft een aanbeveling voor duurzame gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.

Opdrachten en opdrachtgevers verschillen naar aard en inhoud. Toch komen de volgende typeringen vaak terug in de evaluatie van mijn opdrachten:

  • groot organiserend vermogen
  • snel inzicht in nieuwe situaties
  • soepel en vanzelfsprekend verbinden van diverse partijen
  • zorgt voor beweging, doorbraak en resultaat
  • enthousiasmerend en vertrouwenwekkend