Ede – coaching en intervisie

Coaching, training en intervisie projectleiders
Begeleiden van medewerkers van het gemeentelijk projectmanagementbureau door middel van intervisie en individuele coachingsgesprekken. In oktober 2014 verzorgde ik nog een trainingsdag.

Opdrachtgever: Gemeente Ede
Jaar: 2013 – 2014