Leiden – Zeeheldenbuurt (buurtvereniging)

Projectleider wijkvisie en uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt Leiden
Na jarenlange strubbelingen en opgelopen emoties in de Zeeheldenbuurt in Leiden, heeft de buurtvereniging van de gemeente de mogelijkheid gekregen om een eigen wijkvisie 2025 te maken. Daarvoor mocht men professionals aantrekken, waaronder mijn bureau/persoon als projectleider, samen met Esther Vlaswinkel (stedenbouwkundige). In vier maanden tijd is met de diverse (conflicterende bewonersgroepen en gemeente en woningbouwcorporatie Portaal een wijkvisie met 3 toekomstscenario’s gereed gekomen. Deze is bij alle partijen met enthousiasme ontvangen. Op dit moment is – wederom onder regie van de buurt zelf- het uitvoeringsprogramma opgepakt. Eind september 2014 is dit gereed. Daarna zal de gemeenteraad van Leiden de visie en het programma naar verwachting kunnen vaststellen.

Leiden Zeehelden buurt in “Stand van de Stad”

Opdrachtgever: Buurtvereniging Zeeheldenbuurt

Betrokkenen: gemeente, woningbouwcorporatie Portaal, welzijn- en zorginstellingen, ondernemersvereniging, diverse andere organisaties
Jaar: 2013-2014