Veere – coaching en intervisie

Trainer, coach en intervisiebegeleider gemeentelijk projectleiders
De gemeente Veere zit in een verandertraject naar een regisserende en faciliterende gemeente. Dit heeft forse consequenties voor cultuur, houding en gedrag van medewerkers. In dit traject adviseer ik de adjunct gemeentesecretaris en verzorg ik training en coaching van gemeentelijke projectleiders. Daarbij ligt de nadruk enerzijds op het vergroten van kennis en vaardigheden van project- en procesmatig werken en anderzijds de individuele professionalisering en verbetering van de persoonlijke gedragseffectiviteit. In juni 2014 zal dit project d.m.v. een evaluatie worden afgerond. Dit project was al gestart in de periode bij bureau Inbo, de opdrachtgever wenste dit echter uitsluitend voort te zetten vanuit mijn nieuwe bureau.

Opdrachtgever: Gemeente Veere
Jaar: 2013-2014