Samenwerking

Duurzame gebiedsontwikkeling ontstaat door kruisbestuiving van ALLE betrokken partijen en invalshoeken. Dit geldt ook voor mijn eigen bedrijf francIM.
Ik werk graag en vaak samen met andere collega’s, via de opdrachtgever zelf, of door inschakeling van een breed scala van professionele partners uit mijn netwerk.
Om die reden ben ik bijvoorbeeld associate bij Inbo en heb ik goede samenwerkingsafspraken met diverse aanverwante professionals. Op die manier ben ik in staat desgewenst maatwerk te leveren met precies het juiste team. Samen met Up Lab (Esther Vlaswinkel, stedenbouwkundige) vorm ik het ‘buurt-base-team’. Met dit team helpen wij wijken en buurten in dialoog de toekomst van de eigen wijk vorm te geven.

Ook besteed ik veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten op mijn vakterrein. Dit ondermeer in de alumni- vereniging Master City Development en in de Werkgroep lokale klimaatadaptatie strategie. Geruime tijd was ik lid van de Kring van adviseurs bij de leerstoel gebiedsontwikkeling van de TUD (gebiedsontwikkeling.nu). Op deze website treft u een aantal links naar samenwerkinsgpartners aan.