gebiedsontwikkeling

Groningen – kansrijk en aardbevingsbestendig

Groningen – kansrijk en aardbevingsbestendig

Via Gideon Consult ben ik betrokken -aanvankelijk als adviseur voor de provincie en vervolgens als programmamanager voor de Nationaal Coördinator- bij de ontwikkeling van het programma voor de aardbevingsregio in…
Leiden – Zeeheldenbuurt (buurtvereniging)

Leiden – Zeeheldenbuurt (buurtvereniging)

Projectleider wijkvisie en uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt Leiden Na jarenlange strubbelingen en opgelopen emoties in de Zeeheldenbuurt in Leiden, heeft de buurtvereniging van de gemeente de mogelijkheid gekregen om een eigen wijkvisie…
IJsselstein – Touwlaan en Duitslandstraat

IJsselstein – Touwlaan en Duitslandstraat

Projectmanager gebiedsvisies Touwlaan en Duitslandstraat  In de gemeente IJsselstein wordt al een aantal jaren door verschillende partijen gewerkt aan gebiedsperspectieven voor een aantal strategische locaties. Dit is om diverse redenen vastgelopen…
Almere – Stedenwijk

Almere – Stedenwijk

Procesmanager Stedenwijk Almere Stedenwijk behoort tot één van de oudste wijken van de (jonge) stad Almere. Hier is inmiddels op verschillende deelgebieden renovatie van het woon- en leefgebied aan de…
Hoogeveen – Bentinckspark

Hoogeveen – Bentinckspark

Projectmanager voorzieningencluster Bentinckspark De gemeente Hoogeveen staat aan het begin van een grootscheepse transformatie van een groot verouderd sportpark tot een aantrekkelijk park met een grote diversiteit van functies (sport,…
Deventer – Keizerslanden

Deventer – Keizerslanden

Procesmanager winkelcentrumgebied Keizerslanden Deventer De gemeente Deventer werkt i.s.m. woningbouwcorporatie Ieder1 en andere partijen aan een flinke renovatie van het winkelcentrumgebied. In deze fase wordt (opnieuw) aan het Masterplan voor…
Gelderland – Expertisecentrum

Gelderland – Expertisecentrum

Kwartiermaker expertisecentrum gebiedsontwikkeling Provincie Gelderland De provincies krijgen een steeds grotere rol bij actieve gebiedsontwikkeling. Voor de provincie Gelderland ben ik verantwoordelijk geweest voor de opzet van een expertisecentrum om…
Lelystad – Noordwest

Lelystad – Noordwest

Wijkmanagement Lelystad Noordwest, leidinggeven aan projectleiders en wijkconsulenten De gemeente Lelystad heeft tijdelijk behoefte aan een interim-wijkmanager in één van haar vier stadsdelen. Naast de algemene taakonderdelen (aansturing van zowel…
Utrecht – Kanaleneiland

Utrecht – Kanaleneiland

Interim wijkmanager Utrecht Zuid-west, programmamanager Kanaleneiland De gemeente Utrecht zocht voor het realiseren van het wijkactieplan van deze Vogelaarwijk een “zware programmamanager” tevens wijkmanager en hoofd wijkbureau. Utrecht beschouwt de aanpak…
Delft – Poptahof

Delft – Poptahof

Programmamanager Herstructurering Poptahof De herstructurering van deze naoorlogse woonwijk vindt plaats door de PPS-projectorganisatie Poptahof (Woningcorporatie Woonbron-Maasoevers, gemeente Delft en belegger Van der Vorm vastgoed). Opdracht is transformatie naar een…