herstructurering

Groningen – kansrijk en aardbevingsbestendig

Groningen – kansrijk en aardbevingsbestendig

Via Gideon Consult ben ik betrokken -aanvankelijk als adviseur voor de provincie en vervolgens als programmamanager voor de Nationaal Coördinator- bij de ontwikkeling van het programma voor de aardbevingsregio in…
Almere – Stedenwijk

Almere – Stedenwijk

Procesmanager Stedenwijk Almere Stedenwijk behoort tot één van de oudste wijken van de (jonge) stad Almere. Hier is inmiddels op verschillende deelgebieden renovatie van het woon- en leefgebied aan de…
Amsterdam – Baarsjes/Mercatorbuurt

Amsterdam – Baarsjes/Mercatorbuurt

Projectmanager krachtwijk Mercatorbuurt Baarsjes Amsterdam Het stadsdeel de Baarsjes is nagenoeg als geheel aangewezen als “Vogelaarwijk”. Voor de deelgebieden Mercatorbuurt en Does, Tromp, Geuzenbuurt bleek een achterstand in de uitvoering…
Leiden – Zeeheldenbuurt (Portaal)

Leiden – Zeeheldenbuurt (Portaal)

Onafhankelijk Voorzitter keuze sloop/nieuwbouw huurwoningen deel Zeeheldenbuurt In de afgelopen jaren hebben de diverse belangen en standpunten in de Zeeheldenbuurt en tussen buurt en Portaal verschillende keren geleid tot misverstanden,…
Utrecht – Kanaleneiland

Utrecht – Kanaleneiland

Interim wijkmanager Utrecht Zuid-west, programmamanager Kanaleneiland De gemeente Utrecht zocht voor het realiseren van het wijkactieplan van deze Vogelaarwijk een “zware programmamanager” tevens wijkmanager en hoofd wijkbureau. Utrecht beschouwt de aanpak…