wijkontwikkeling

Almere – Stedenwijk

Almere – Stedenwijk

Procesmanager Stedenwijk Almere Stedenwijk behoort tot één van de oudste wijken van de (jonge) stad Almere. Hier is inmiddels op verschillende deelgebieden renovatie van het woon- en leefgebied aan de…
Amsterdam – Baarsjes/Mercatorbuurt

Amsterdam – Baarsjes/Mercatorbuurt

Projectmanager krachtwijk Mercatorbuurt Baarsjes Amsterdam Het stadsdeel de Baarsjes is nagenoeg als geheel aangewezen als “Vogelaarwijk”. Voor de deelgebieden Mercatorbuurt en Does, Tromp, Geuzenbuurt bleek een achterstand in de uitvoering…
Lelystad – Noordwest

Lelystad – Noordwest

Wijkmanagement Lelystad Noordwest, leidinggeven aan projectleiders en wijkconsulenten De gemeente Lelystad heeft tijdelijk behoefte aan een interim-wijkmanager in één van haar vier stadsdelen. Naast de algemene taakonderdelen (aansturing van zowel…
Utrecht – Kanaleneiland

Utrecht – Kanaleneiland

Interim wijkmanager Utrecht Zuid-west, programmamanager Kanaleneiland De gemeente Utrecht zocht voor het realiseren van het wijkactieplan van deze Vogelaarwijk een “zware programmamanager” tevens wijkmanager en hoofd wijkbureau. Utrecht beschouwt de aanpak…
Delft – Poptahof

Delft – Poptahof

Programmamanager Herstructurering Poptahof De herstructurering van deze naoorlogse woonwijk vindt plaats door de PPS-projectorganisatie Poptahof (Woningcorporatie Woonbron-Maasoevers, gemeente Delft en belegger Van der Vorm vastgoed). Opdracht is transformatie naar een…