Waarom francIM

Vanuit mijn bedrijf francIM kan ik mij nog beter richten op opgaven waar ik kan helpen het verschil te maken. Dat zijn de opgaven, waarbij het niet alleen gaat om de transformatie van het gebied zelf, maar juist om transformatie van alle betrokkenen die het met elkaar ‘maken’. Samen met alle betrokkenen aan tafel om in dialoog de toekomst vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid vorm te geven. Een duurzame investering in de samenleving, waarbij de ontwikkeling van mens, omgeving en sociale verbanden hand in hand gaan.